تبلیغات
سال تولید ملی ، حمایت از کار، سرمایه ایرانی مبارک باد - - مقام معظم رهبری - - ایام فاطمیه تسلیت باد - ### فرمانده افسران جنگ نرم پایگاه شهید سلمانزاده حوزه یک شهری خوی - عاشورا
دوشنبه 23 آبان 1390

عاشورا

   نوشته شده توسط: سعید حمزیانی    نوع مطلب :عاشورا ،

مقدمه

قیام عاشورا از مهمترین حوادث تاریخ اسلام و بلکه تاریخ بشر است.هرچند این واقعه از نظر گسترده و وسعت در مقایسه با رخدادهای دیگر تاریخ چندان بزرگ نیست از جهت عمق و عظمت کم نظیر است: بروز قساوت و بی رحمی از یک سوی و صفات متعالی انسانی از سوی دیگر در این حماسه بی مانند است. عاشورا همچنین از جهت تاثیر گذاری در قلب ها و زنده بودنش در گذر زمان از حوادث بی بدیل تاریخ به شمار می رود . من در این وبلاگ  مختصر به اهداف این قیام و زمینه های پیدایش نهضت عاشورا و درس هایی از نهضت عاشورا می پردازم.

نهضت عاشورا مکتبی زنده و جریانی پویاست و گذشت زمان از تاثیر گذاری آن بر جان های مومنان نکاسته است.