تبلیغات
سال تولید ملی ، حمایت از کار، سرمایه ایرانی مبارک باد - - مقام معظم رهبری - - ایام فاطمیه تسلیت باد - ### فرمانده افسران جنگ نرم پایگاه شهید سلمانزاده حوزه یک شهری خوی - تشکر از کلیه بازدید کنندگان
دوشنبه 18 اردیبهشت 1391

تشکر از کلیه بازدید کنندگان

   نوشته شده توسط: سعید حمزیانی    

با تشکر از همه کسانی که در این چند روز بار منت گذاشتن برای بازدید از این وبلاگ که حد نهایت تشکر از آنها را داریم به دینوسیله وظیفه خود دانستم که از همه عزیزان تقدیر و تشکر نماییم
فرمانده افسران جنگ نرم پایگاه شهید سلمانزاده