تبلیغات
سال تولید ملی ، حمایت از کار، سرمایه ایرانی مبارک باد - - مقام معظم رهبری - - ایام فاطمیه تسلیت باد - ### فرمانده افسران جنگ نرم پایگاه شهید سلمانزاده حوزه یک شهری خوی - نوروز 1391 مبارک
چهارشنبه 2 فروردین 1391

نوروز 1391 مبارک

   نوشته شده توسط: سعید حمزیانی    

 

سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبارک و فرخنده باد